Πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας

Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμυρών

Get started

Πλημμύρες στην Ηγουμενίτσα

ενημέρωση για πλημμύρες στην Ηγουμενίτσα

Get started

ερευνητικό προγράμμα για την αντιπλημμυρική προστασία ου Δήμου Ηγουμενίτσας

Έγκριση ερευνητικού προγράμματος για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Ηγουμενίτσας

Get started

Τίτλος έργου

Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

fipep

Integrated flood monitoring system

Σχετικά με το έργο

πληροφορίες σχετικά με το έργο
Περιγραφή και στόχοι

Περιγραφή και στόχοι του έργου

Read more
Συνοπτική παρουσίαση

Η συνοπτική παρουσίαση του έργου

Read more
Σύνδεσμοι-Νομοθεσία

Σύνδεσμοι & Νομοθεσία

Read more
Οπτικό υλικό του έργου

Οπτικό υλικό του έργου

Read more
Επικοινωνία

Επικοινωνία

Read more
Αποτελέσματα του έργου

Αποτελέσματα του έργου

Read more

Δελτίο τύπου

2/7/2018

Read more

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου

Read more