Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας.

Εκδήλωση δημόσιας παρουσίασης της προτεινόμενης πράξης και των αποτελεσμάτων της.

.

Search